СНИМКИ ОТ VII-Я НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ

Уважаеми гости и участници в VII-я Национален конгрес по психология, София, 31.10.-2.11.2014! Благодарим ви за прекрасната и продуктивна среща. Молим ви ако сте запечатали в свои снимки моменти от участието […]

Read Article →

ДНЕС, 31.10.2014 г. ОТ 10.00 ч. В АУЛАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” СЕ ОТКРИВА VII-Я НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10.-2.11.2014 г. До откриването на VII-я Национален конгрес по […]

Read Article →

Цялата програма на конгреса – с един поглед!

Уважаеми участници в VII-я Национален конгрес по психология, София, СУ, 31.10.-2.11.2014 г., скъпи колеги и приятели! Представяме ви  ПРОГРАМАТА НА КОНГРЕСА С ЕДИН ПОГЛЕД СВАЛЕТЕ ОТТУК ОФИЦИАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА НА […]

Read Article →

Представяне на докладите за публикуване и редовна регистрация за участие в конгреса – до 30.09.2014 г.

170 НАУЧНИ ДОКЛАДА и 30 ФОРУМА! Програмният комитет одобри 170 предложения за доклади и 30 предложения за семинари, уъркшопи, кръгли маси и тематични дискусии!  Сега очакваме не по-късно от 30.09.2014 […]

Read Article →

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗЮМЕТА – ДО 15 АВГУСТ 2014

VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ https://ncp2014.wordpress.com/  Уважаеми колеги,  От 1 октомври 2013 г. ръководството на Дружеството на психолозите в Република България започна подготовката за реализацията на VII-я Национален конгрес по […]

Read Article →